NEMOKAMAS PRISTATYMAS PAŠTOMATU VIRŠ 80€     |     IŠSIMOKĖJIMO TERMINAI IKI 60 MĖN.

Terminai ir sąlygos

Terminai ir sąlygos

Toliau išdėstyti terminai ir sąlygomis, kuriomis įmonė BUDOPUNKT , įmonės kodas 10265550, PVM mokėtojo kodas EE100340990 (toliau – BUDOPUNKT) apdoros ir priims jūsų šioje el. parduotuvėje atliktus užsakymus.Toliau pateikti terminai ir sąlygos yra privalomojo pobūdžio, todėl atidžiai juos perskaitykite; ypač nuostatas, susijusias su kainomis, pristatymo terminais, atsakomybe ir atsisakymo teise bei pasekmėmis.

 

Šiuos terminus ir sąlygas papildo taikytinos oficialios taisyklės, reglamentuojančios prekių tiekimo vartotojams sutartis.

Jei turite klausimų ar užklausų, nedvejodami susisiekite su BUDOPUNKT.

Norėdami tęsti užsakymą, slinkite žemyn bei perskaitykite šiuos terminus ir sąlygas bei patvirtindami savo sutikimą su šiais terminais ir sąlygomis, paspauskite mygtuką "sutinku".

Pardavimo ir pristatymo sutartis sudaroma tarp jūsų ir BUDOPUNKT.

Pateikti užsakymą ir sudaryti sutartį galite su sąlyga, kad esate bent 18 metų amžiaus.

Mes apdorojame jūsų užsakymą nepriklausomai nuo jūsų gyvenamosios vietos. Prekės pristatomos jūsų nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Mes apdorosime jūsų užsakymą su sąlyga, kad pateikdami užsakymą, jūs sutinkate su:

  • Šiais terminais ir sąlygomis.
  • Šioje el. parduotuvėje nurodytomis ir jūsų užsakyme pateiktomis kainomis ir sąnaudomis.
  • Jūsų duomenų, vardo ir pavardės, adreso, telefono, el. pašto, registravimu užsakymo įvykdymo tikslais.
  • Jūsų kreditinės kortelės duomenų perdavimu užsakymo įvykdymo tikslais.
  • Sutarties sudarymu pagal LR įstatymus.

 

Kaip sužinoti, ar mano užsakymas priimtas?

Gavę jūsų užsakymo apmokėjimą, el. paštu atsiųsime užsakymo patvirtinimą. Jums gavus užsakymo patvirtinimą, sudaroma teisiškai privaloma sutartis. Mes imsime vykdyti jūsų užsakymą kaip įmanoma greičiau. Paprastai užsakytos prekės pristatomos per septynias 3 darbo dienas po apmokėjimo. Kai kurios prekės pristatomos per 7 darbo dienų po apmokėjimo.

 

Mūsų užsakymo patvirtinimas bus sąlyginis iki bus gautas apmokėjimas. Tačiau jei po apmokėjimo per pagrįstą laikotarpį nesulaukėte užsakymo patvirtinimo, susisiekite su mumis tiesiogiai. Siekiame vykdyti jūsų užsakymą greitai ir nedelsdami, tačiau nesame atsakingi už elektroninio ryšio problemas ar gedimus.

 

Kiek kainuoja prekės?

Įsigijimo kaina yra užsakymo pateikimo metu pagal šioje el. parduotuvėje taikomą kainą. Užsakytos prekės kaina ir, jei yra, papildomi mokesčiai bei visa suma visada bus nurodyta jūsų užsakymo formoje ir užsakymo patvirtinime. Visos kainos pateikiamos eurais, o visi užsakymai yra apdorojami eurais

 

Jūsų teisės

Jei mūsų pristatyta (-os) prekė (-s) yra sugedusi (-os) arba klaidinančiai apibūdinta (-os), jums, kaip vartotojui, pagal taikytinas privalomas taisykles garantuojamos teisės dėl prekių vartotojams pardavimo. Prekė laikoma sugadinta, jei pagal prekių pardavimo sutartį neatitinka jos kiekis, kokybė ir savybės arba jei prekės negalima pritaikyti nurodytu tikslu.

 

Ėmėmės visų įmanomų techninių priemonių siekdami užtikrinti kuo realistiškesnį prekių spalvų atvaizdavimą. Tačiau, pripažįstame, kad galimi neatitikimai tarp šioje el. parduotuvėje pateiktų spalvų ir tikrų prekių spalvų.

Jokia šių terminų ir sąlygų nuostata negali riboti jūsų, kaip vartotojo, teisių.

 

Jei pristatyta sugadinta prekė, privalote tai pažymėti siuntą pristatančio kurjerio dokumente (ar el. skaitytuve) ir nedelsdami pranešti mums. Jūs turėsite teisę reikalauti nemokamai sutaisyti prekę arba ją pakeisti, jei tai mums nesukels neproporcingų sąnaudų. Jei sugadintos prekės pataisyti negalima, turite teisę reikalauti nemokamai pakeisti prekę. Mes visada privalome pakeisti sugadintą prekę, jeigu apie tai buvo tinkmai pranešta, nebent tai sukeltų neproporcingai dideles sąnaudas jums.

 

Jei mes nevykdome savo sutartinių įsipareigojimų, esame atsakingi už bet kokią jūsų patirtą žalą arba nuostolius, numatomai kilsiančius dėl mūsų sutarties nevykdymo arba aplaidumo. Žala arba nuostoliai yra laikomi numatomais, jei tai yra akivaizdi mūsų sutarties nevykdymo pasekmė arba pagrįstai jūsų arba mūsų numatyti sudarant šią sutartį.

 

Mes jokiu būdu neatsisakome atsakomybės už mirtį ar asmeninius sužeidimus, kilusius dėl mūsų aplaidumo arba sukčiavimo ar apgaulingo klaidinimo.

 

Atsisakymo ir (arba) atšaukimo teisė

Turite teisę, nenurodydami jokios priežasties, atsisakyti sutarties per keturiolika (14) dienų.

Atsisakymo teisė galioja keturiolika (14) dienų nuo tos dienos, kai jūs ar kita jūsų nurodyta trečioji šalis (ne kurjeris) fiziškai gaunate prekes arba – jei pardavimų sutartis apima kelias prekes, kurias pristatome atskirai – keturiolika (14) dienų nuo tos dienos, kai jūs ar kita jūsų nurodyta trečioji šalis (ne kurjeris) fiziškai gauna paskutinę prekę.

Norėdami pasinaudoti atsisakymo teise, privalote mus informuoti (žr. toliau pateiktą kontaktinę informaciją) apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdami nedviprasmišką pareiškimą (pvz., laišku, atsiųstu įprastu paštu, faksu ar el. paštu). 

 

Kad galėtume identifikuoti jūsų užsakymą, pasinaudodami teise atsisakyti sutarties, pateikite savo vardą ir pavardę bei kontaktinę informaciją (adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą), užsakymo numerį ir informaciją apie prekes, dėl kurių norite pasinaudoti pardavimo sutarties atsisakymo teise.

Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

 

Atsisakymo ir (arba) atšaukimo pasekmės

Jums atšaukus šią sutartį, grąžinsime visas sumokėtas sumas, įskaitant pristatymo mokestį (išskyrus papildomas išlaidas, jei pasirinkote ne patį pigiausią, mūsų siūlomą standartinį pristatymą). Grąžinsime sumokėtą sumą nepagrįstai nedelsdami ir ne vėliau nei per:

  1. keturiolika (14) dienų nuo tos dienos, kai atgausime jums pristatytas prekes, arba
  2. (anksčiau nei per) keturiolika (14) dienų nuo tos dienos, kai sulauksime jūsų įrodymo, jog grąžinote prekes, arba
  3. jei prekės nebuvo pristatytos, per keturiolika (14) dienų nuo tos dienos, kai buvome informuoti apie jūsų sprendimą atsisakyti šios sutarties.

Sumokėtos sumos grąžinimas bus vykdomas tuo pačiu būdu, kokiu jūs įvykdėte pradinį mokėjimą, nebent aiškiai buvo susitarta kitaip. Bet kokiu atveju, jūs neturėsite mokėti jokių su grąžinimu susijusių mokesčių.

Prekes turite išsiųsti arba pristatyti jas mūsų nurodytu adresu, prieš tai suderinę su klientų aptarnavimo skyriumi.

Terminas laikomas įvykdytu, jei išsiunčiate prekes nepasibaigus keturiolikos (14) dienų terminui.

Jums reikės padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

Jūs atsakote tik už prekių vertę, sumažėjusią dėl veiksmų, nebūtinų tam, kad galėtumėte nustatyti, koks prekės pobūdis, savybės ir kaip ji veikia.

 

Mūsų sumažėjusios prekių vertės nustatymas

Norėdami nustatyti prekių pobūdį, savybes ir jų veikimą, turite su prekėmis elgtis ir jas apžiūrėti (i) rūpestingai ir (ii) tokiu pačiu būdu, kaip įprastai būtų leidžiama parduotuvėje. Jei su prekėmis elgiamasi arba jos apžiūrimos nesilaikant šių nurodymų, galimas prekės vertės sumažėjimas, kurį turėsime teisę atskaičiuoti iš jums grąžinamos sumos. Sumažėjusios prekės vertės nustatymas atliekamas atsižvelgiant į kiekvieną atvejį individualiai. Norėdami apžiūrėti prekių audinius ir spalvas, galite atsargiai atidaryti dėžę su sąlyga, kad atidarydami nepažeisite dėžės. Jei dėžė bus pažeista, galite tikėtis, kad prekių vertė bus sumažėjusi. Montuojant prekę taip pat gali sumažėti jos vertė. Primename, kad kol prekė yra jūsų žinioje ir iki jų grąžinimo mums, esate atsakingi už prekes ir jums bus taikoma atsakomybė už bet kokią prekėms padarytą žalą.

 

Taikomi teisės aktai ir jurisdikcija

Šioje el. parduotuvėje sudarytoms sutartims taikomi Lietuvos įstatymai ir Lietuvos teismams suteikiama išskirtinė jurisdikcija sprendžiant ginčus, kilusius dėl per šią el. parduotuvę sudarytų sutarčių.

 

BUDOPUNKT OÜ

Įmonės kodas: 10265550

Artelli 7, 10621 Tallinn

Tel.: (372) 6543 029

info@budopunkt.lt